Coupe Rallye 200 2009

30.09.2009:

Fahrer

1.Andy Schaus    NP +10 +8 + 10 +8 +8 = 44
2.Steve Zimmer     ab +ab +10 +NP +10 +10 = 30
3.David Lucius 6 +6+ 6+8 +2 (+1) = 28
4.Luc Schmit      8 +5 +NP +6+ NP +0 = 19
5.Didier Thein    10 +NP +NP + NP +5 +2 =17
6.Guy Lucius    NP+8+ab+NP+NP+NP=8
7.Hugo Arellano    NP+NP+NP+NP+6+NP=6
7ex. Ronny Foxius    NP+NP+NP+NP+6=6
7ex. Steve Nilles    NP+NP+NP+NP+3+3=6
10. Bob Simon    NP+NP+NP+NP+NP+5=5
11. Steve Fernandes    NP+NP+NP+NP+NP+4=4
11ex.Jean Blom    NP+NP+NP+NP+4+NP=4


Beifahrer


1.Jean-Marie Brachmann  NP+10+NP+10+8+8=36
2.Steve Lanners    ab+ab+10+NP+10+10=30
3.Gil Federspiel    6+6+6+8+2(+1)=28
4.Guy Oster    8+5+NP+6+NP+0=19
5.Isabelle Molina    10+NP+NP+NP+NP+2=12
6.Nick Huberty    NP+NP+NP+NP+5+5=10
7.Romain Ciuca    NP+8+ab+NP+NP+NP=8
7ex. Stefan Stoller    NP+NP+8+NP+NP+NP=8
9. Pascal Weydert    NP+NP+NP+NP+3+NP=3- Patrick WEBER -

Permanent-URL: http://www.automobilsport.com/luxemburg-punkte-coupe-rallye-200-2009-andy-schaus-steve-zimmer-david-lucius-guy---70643.html

30.09.2009 / MaP

More News

Endstand Slalommeisterschaft 2009
30.09.2009
1. Pascal Achen 69 (29 + 40) + 68 (28 +40) +70 (30 +40) +70 (30 +40) =277 - 68 = 2092. Bob Kellen 70 (30 +40) +69 (29 +40) +69 (29 +40) +60 (24 +36 )=268 - 60 = 2083. Yves Stocklausen 68 (28 +40) +63 (27 +36) +NP +68 (28 +40) = 1994. Jean-Marie Weis 57 (25 +32) +53 (25 +28) +62 (26 +36) +51 (23+28 )=223 -51 = 1725. Yves Kremer    63 (27+36) +70 (30+40) +NP more >>
Espoirs-Meisterschaft 2009
30.09.2009
1. Yves Kremer  57 +57 +63 +70 +55 +58 +64 +65 = 4892. Claude Soisson 31+ 26 +53 +55 +51 +63 = 2793. Pedro Marque 4+2 +50 +53 +46 = 1554. Sam Weimerskirch 17 +67 +ab +66 = 1505. Nick Huberty      646. Pierre Lanners   26+35=617. Steve Nilles    608. Daniel Donkels  589. Sandro Venneker 57 more >>
Volant Sportif 2009
21.09.2009
1. Bob Kellen    64+ 66+ 62+ 70+ 69+ 65+ 68+ 67+ 69+ 65+ 66 = 7312. Joe Schmitz    64+ 64+ 58+ 64+ 63+ 63+ 67+ 64+ 70+ 64+ 69 = 7103. Yves Kremer    57+ 57+ 63+ 70+ 55+ 58+ 64+ 65 = 4894. Guy Demuth    67+ 65+ 70+ 70+ 70+ 70+ 70 = 4824ex.Léon Linden     69+ 69+ more >>
Bergmeisterschaft 2009 Punktestand nach Trôs-Marets
21.09.2009
*1. Léon Linden 69 (29 + 40 ) + 69( 29 +40) + 68 (28 +40) +69 (29 +40) + 69 (29+ 40) +69 (29 + 40) + 69 (29 + 40) + NP = 482*2. Guy Demuth    67 (27 + 40) + NP +65 (29 + 36) + 70 (30 + 40) +70 (30 + 40) +70 (30 + 40) +70 (30 + 40) + 70 (30 + 40) = 482 3. Bob Kellen 64 (24 +40) +66 (26+40) +62 (22+40) +65 (25+40) +68 (28+40) +67 (27+40) +65 (25+40) + more >>
Volant Sportif 2009 nach Saarland Rallye
13.09.2009
1.Bob Kellen    64 + 66 +62 +70 +69 +65 +68 +67 +69 +65 = 6652.Joe Schmitz    64 +64 +58 +64 +63 +63 +67 +64 +70 +64 = 6413.Léon Linden    69 +69 +68 +69 +69 +69 +69 = 4824. Yves Kremer    57 +57 +63 +70 +55 +58 +64 = 4245.Guy Demuth    67 +65 +70 +70 +70 +70 =4126.Jean-Paul Uhres&nbs more >>
Rallye-Meisterschaft 2009 Fahrer und Beifahrer Stand nach Saarland Rallye
13.09.2009
Fahrer : 1. Ronny Foxius     63 (27 +36) + 69 ( 29 +40 ) +65 (29 +36) + 64 (28 +36 ) +69 (29 + 40) = 3302. Patrick Gengler    70 (30 + 40) +70( 30 + 40)+ NP +69 (29 + 40) +70 (30 +40)=2793. Jean Blom    58 (26 +32) +NP +NP +59 (27 +32) + 59 (27 + 32)= 1764. Mike Souvign&eacut more >>
Coupe des Dames 2009 nach Saarland Rallye 2009
13.09.2009
1. Katia Gengler      70 +70 +69 +70 = 2792. Nathalie Hoffmann     12 + 58 +41 +64 = 175(ohne Gewähr !!)- Patrick WEBER - more >>
Volant Sportif 2009
07.09.2009
1.Bob Kellen    64 + 66 + 62 + 70 +69 +65 +68 +67 +69 +65 = 6652.Joe Schmitz    64 + 64 + 58 + 64 + 63 + 63 + 67 + 64 + 70 +64 = 6413.Léon Linden    69 + 69 + 68 + 69 + 69 + 69 + 69 = 4824.Yves Kremer    57 + 57 + 63 + 70 + 55 + 58 + 64 = 4245.Guy Demuth    67 + 65 + 70 + 70 + 70 + 70 = 412 more >>
Bergmeisterschaft 2009
07.09.2009
1.Léon Linden69 ( 29 + 40 ) + 69 ( 29 + 40 ) + 68 ( 28 + 40) + 69( 29 + 40) + 69( 29 + 40) + 69 ( 29 + 40) + 69 (29 + 40) =4822.Bob Kellen    64 (24 + 40) + 66 ( 26 + 40) + 62( 22 + 40) + 65 ( 25 + 40) + 68 ( 28 + 40) + 67 (27 + 40) + 65( 25 + 40) = 457 3.Joe Schmitz64 (28 + 36) + 64( 28 + 36 ) +58 ( 26 + 32) + 64 (28 + 36) + 63 ( more >>
Coupe des Dames 2009
07.09.2009
1. Katia Gengler               70 + 70 + 69 =2092. Nathalie Hoffmann     12 + 58 + 41 + 64 = 175(ohne Gewähr !!)- Patrick Weber - more >>
Volant Sportif 2009
30.08.2009
(ohne Gewähr !!)1. Bob Kellen    64 + 66 + 62 + 70 + 69 + 65 + 68 + 67 + 69 = 6002. Joe Schmitz    64 + 64 + 58 + 64 + 63 + 63 + 67 + 64 + 70 = 5773. Yves Kremer    57 + 57 + 63 + 70 + 55 + 58 + 64 = 4244. Léon Linden    69 + 69 + 68 + 69 + 69 + 69 = 4135. Jean-P more >>
Espoirs-Meisterschaft 2009
30.08.2009
(ohne Gewähr !!)1.Yves Kremer    57  + 57 + 63 + 70 + 55 + 58 + 64 = 4242.Claude Soisson    31 + 26 + 53 + 55 + 51 = 2163. Pedro Marques    4 + 2 + 50 + 53 + 46 = 1554.Sam Weimerskirch    17 + 67 + ab = 845.Pierre Lanners        more >>
Coupe des Dames 2009
30.08.2009
(ohne Gewähr !!) 1. Katia Gengler     70 + 70 + 69 = 2092. Nathalie Hoffmann 12 + 58 + 41 = 111 - Patrick WEBER - more >>
Endstand Rundstreckenmeisterschaft 2009
30.08.2009
(ohne Gewähr)1. Bram van Hilten  68  (28 + 40 ) + 69 (29 + 40 ) + 70 ( 30 + 40 ) + 0 ( abandon ) = 2072. Daniel Parravano    66 ( 26 + 40) + 66 ( 26 + 40 ) + NP + 69 ( 29 + 40) = 2013. Joe Schmitz    63 (27 + 36 ) + 67 ( 27 + 40 ) + NP + 70 (30 + 40 ) = 2004. Charles Kauffman   70 ( 30 + 40 ) + more >>
Slalommeisterschaft 2009
30.08.2009
(ohne Gewähr !!!)1. Bob Kellen     70 ( 30 + 40 ) + 69 ( 29 + 40 ) + 69 ( 29 + 40 ) = 2082. Pascal Achen 69 ( 29 + 40 ) + 68 ( 28 + 40 ) + 70 ( 30 + 40 ) = 2073. Jean-Marie Weis  57 ( 25 + 32 ) + 53 ( 25 + 28) + 62 ( 26 + 36 ) = 1724. Yves Kremer    63 ( 27 + 36 ) + 70 ( 30 + 40 ) = 1335. Yves Stocklaus more >>
Rundstreckenmeisterschaft 2009 Stand 8.8.2009 rect.
09.08.2009
1. Bram van Hilten    68 ( 28 + 40 ) + 69 ( 29 + 40 ) + 70 (30 + 40 ) = 2072. Charles Kauffman    70 ( 30 + 40 ) +70 ( 30 + 40 ) +0 ( disq ) = 1403. Lio Martinelli    0 (abandon) + 68 ( 28 + 40 ) + 69 ( 29 + 40 ) = 1374. Daniel Parravano    66 (26 + 40  )+ 66 ( 26 + 40 ) + NP = 1325. more >>
Bergmeisterschaft 2009 Punktestand 13.8.2009
08.08.2009
1.Léon Linden    69 (29 + 40 ) + 69 ( 29 + 40 ) + 68 ( 28 + 40 ) + 69 ( 29 + 40) + 69 ( 29 + 40 ) + 69 ( 29 + 40 ) = 4132.    Bob Kellen    64 (24 + 40) +66 (26 + 40) +62 (22 + 40 ) +65 (25 + 40 ) + 68 (28 + 40 ) + 67 ( 27 + 40 ) = 3923.    Joe Schmitz    64 ( 28 + 36 ) +64 ( 28 + 36) + 58 more >>
Rallye-Meisterschaft 2009 Stand 8.8.2009
08.08.2009
Punktestand  ohne Gewähr !!Fahrer :1. Ronny Foxius    63 ( 27 + 36 )  +69 ( 29 + 40 )+ 65 ( 29 + 36 ) + 64 ( 28 + 36 ) = 2612. Patrick Gengler   70 (30 + 40 ) + 70 ( 30 + 40 )+ NP + 69 ( 29 + 40 ) = 2093. Mike Souvigné    69 ( 29 + 40 ) + 0 more >>
Rundstreckenmeisterschaft 2009 - Stand 8.8.2009
08.08.2009
1. Bram van Hilten    68 ( 28 + 40 ) + 69 ( 29 + 40) +70 ( 30 + 40 ) + 70 ( 30 + 40) = 2772. Charles Kauffman    70 ( 30 + 40 ) + 70( 30 + 40) +0 ( disq ) + 69 (29+40 = 2093. Lio Martinelli    0 (abandon ) + 68 ( 28 + 40) +69( 29 + 40 ) +68 ( 28 + 40) =2054. Daniel Parravano  66 (26 + 40) + 6 more >>
Volant Sportif 2009 nach Goodyear Rennen
02.07.2009
(ohne Gewähr !!)1.    Bob Kellen    64+66+62+70+69+65+68=4642.    Joe Schmitz    64+64+58+64+63+63+67=4433.    Yves Kremer    57+57+63+70+55+58=3604.    Jean-Paul Uhres    56+61+55+62+58+58+0=3505.  &nbs more >>
Rundstreckenmeisterschaft 2009 nach Goodyear Rennen
02.07.2009
1. Charles Kauffman    70(30+40)+70(30+40)=1402. Bram van Hilten    68(28+40)+69(29+40)=1373. Daniel Parravano    66(26+40)+66(26+40)=1324. Joe Schmitz    63(27+36)+67(27+40)=1305. Jean-Marie Dumont    69(29+40)+0(abandon)=696. Lio Martinelli    0(abandon)+68(28+40)=68 more >>
Volant Sportif 2009 Punktestand nach Lorraine Rallye
28.06.2009
(ohne Gewähr !!)1.    Bob Kellen    64+66+62+70+69+65+68=4642.    Yves Kremer    57+57+63+70+55+58=3603.    Jean-Paul Uhres    56+61+55+62+58+58+0=3504.    Léon Linden    69+69+68+69+69=3425.    Jo more >>
Rallye-Meisterschaft 2009 Stand nach Lorraine Rallye
28.06.2009
(ohne Gewähr !!)Fahrer :1. Ronny Foxius      63(27+36)+69(29+40)+65(29+36)=1972. Patrick Gengler 70(30+40)+70(30+40)+NP=1403. Mike Souvigné 69(29+40)+0(abandon)+70(30+40)=1394. Ralph Schroeder 68(28+40)+NP+NP=684ex. François Lucas  NP+68(28+40)+NP=686. Sam Weimerskirch&n more >>
Espoirs-Meisterschaft 2009
18.06.2009
(ohne Gewähr !!)1.Yves Kremer       57+57+63+70+55+58=3602.Claude Soisson    31+26+53+55=1653. Pedro Marques    4+2+50+53=1094.Sam Weimerskirch   17+67=845.Pierre Lanners       26+35=616.Steve Fernandes 31.Luc Hirt &n more >>
Bergmeisterschaft 2009 nach Trierer Bergrennen
15.06.2009
1.    Léon Linden    69(29+40)+69(29+40)+68(28+40)+69(29+40)+69(29+40)=3422.    Bob Kellen    64(24+40)+66(26+40)+62(22+40)+65(25+40)+68(28+40)=3253.    Joe Schmitz    64(28+36)+64(28+36)+58(26+32)+64(28+36)+63(27+36)=3134.    Guy Demuth    67(27+40)+N more >>
Volant Sportif 2009 nach Trierer Bergrennen
15.06.2009
(ohne Gewähr !!)1.    Bob Kellen    64+66+62+70+69+65+68=4642.    Yves Kremer    57+57+63+70+55+58=3603.    Jean-Paul Uhres    56+61+55+62+58+58+0=3504.    Léon Linden    69+69+68+69+69=3425.  &nb more >>
Volant Sportif 2009 nach Wolsfelder Bergrennen
02.06.2009
(ohne Gewähr !!)1.    Bob Kellen    64+66+62+70+69+65=3962.    Jean-Paul Uhres    56+61+55+62+58+58=3503.    Yves Kremer    57+57+63+70+55=3024.    Léon Linden    69+69+68+69=2735.    Joe Sch more >>
Bergmeisterschaft 2009 nach Wolsfelder Bergrennen
02.06.2009
1.    Léon Linden    69(29+40)+69(29+40)+68(28+40)+69(29+40)=2732.    Bob Kellen    64(24+40)+66(26+40)+62(22+40)+65(25+40)=2573.    Joe Schmitz    64(28+36)+64(28+36)+58(26+32)+64(28+36)=2504.    Georges Keipes    45(13+32)+64(24+40)+65(25+40)+67(27+4 more >>
Coupe des Dames 2009
02.06.2009
 (ohne Gewähr !!)1. Katia Gengler    70+70=1402. Nathalie Hoffmann     12+58+41=111- Patrick WEBER - more >>
Rallye-Meisterschaft 2009 Punktestand nach Litermont Rallye
31.05.2009
 (ohne Gewähr !!)Fahrer :1. Patrick Gengler    70(30+40)+70(30+40)=1402. Ronny Foxius    63(27+36)+69(29+40)=1323. Mike Souvigné    69(29+40)+0(abandon)=694. Ralph Schroeder    68(28+40)+NP=684ex. François Lucas     NP+68( more >>
Volant Sportif 2009 nach Eschdorf
04.05.2009
(ohne Gewähr !!)1.    Frank Maas 70+70+70=2102.    Léon Linden    69+69+68=2043.    Mike Souvigné    69+65+64=1984.    Bob Kellen    64+66+62=1925.    Joe Schmitz    64+64+58=186 more >>
Coupe des Dames 2009 Punktestand nach Eschdorf
04.05.2009
(ohne Gewähr !!)1. Nathalie Hoffmann     12+58+41=1112. Katia Gengler    70- Patrick WEBER - more >>
Bergmeisterschaft 2009 Punktestand nach Eschdorf
04.05.2009
1.    Frank Maas 70(30+40)+70(30+40)+70(30+40)=2102.    Léon Linden    69(29+40)+69(29+40)+68(28+40)=2043.    Bob Kellen    64(24+40)+66(26+40)+62(22+40)=1924.    Joe Schmitz    64(28+36)+64(28+36)+58(26+32)=1865.    Hugo Vitali    more >>
Volant Sportif 2009 Punkte nach Abreschviller
27.04.2009
ohne Gewähr !!1.    Frank Maas 70+70=1402.    Léon Linden    69+69=1383.    Mike Souvigné    69+65=1344.    Bob Kellen    64+66=1305.    Joe Schmitz    64+64=1286.   more >>
Coupe des Dames 2009 nach Abreschviller
27.04.2009
(ohne Gewähr !!)1. Katia Gengler    701ex. Nathalie Hoffmann     12+58=70 - Patrick WEBER - more >>
Bergmeisterschaft 2009 Punkte nach Abreschviller
27.04.2009
1.    Frank Maas 70(30+40)+70(30+40)=1402.    Léon Linden    69(29+40)+69(29+40)=1383.    Bob Kellen    64(24+40)+66(26+40)=1304.    Joe Schmitz    64(28+36)+64(28+36)=1285.    Hugo Vitali    58(26+32)+59(27+32)=1175ex. Jean- more >>
Volant Sportif 2009
13.04.2009
nach Saar-Pfalz Rallye und Lorentzweiler(ohne Gewähr !!)1.    Mike Souvigné    69+65=1342.    Jean Blom    58+58=1163.    Frank Maas 703ex. Patrick Gengler    703ex. Katia Gengler    706.  more >>
Coupe des Dames 2009
13.04.2009
(ohne Gewähr !!)1. Katia Gengler    702. Nathalie Hoffmann     12 - Patrick WEBER -Photos auf automobilsport.com unter PHOTOS SLIDESHOWS - Photos Ecards Luxembourg Championship folgen more >>
Luxemburgische Bergmeisterschaft 2009 Stand nach Lorentzweiler
13.04.2009
Punktestand nach Lorentzweiler Bergrennen 2009 1.    Frank Maas 70(30+40)2.    Léon Linden    69(29+40)3.    Guy Demuth    67(27+40)4.    Mike Souvign more >>

Kategorien

2001-2023 automobilsport.com full copyright